Hr Bøll

Tideligere overlærer ved Store Fuglede Centralskole. Han udførte lærergerningen indtil revselsesretten blev ophævet.

Overordenligt høflig, fingernem og omsorgsfuld.

På billedet ser De hr. Bøll få dage før det årlige negleklipnings-eftersyn. En begivenhed han ikke decideret ser frem til.

TILBAGE til tjenerstaben

Hr Bøll fra Café Kølberts sjove tjenere

Propaganda


Kontakt

Fotografier

Radio London

Kontakt